Курс по състезателна математика за

2 КЛАС

Програмата на курса по математика за 2 клас е интегрирана част от програмата за успешен прием след кандидатстване в математическите училища и паралелки след 4 клас. 

Програмите за подготовка във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас са свързани и задължително покриват знанията и уменията по математика, заложени в училищната програма за съответния клас. Разпределението на темите в нашата програма изпреварва това в училищната програма, а отговорното следване на програмата гарантира разбиране на материала и отлични оценки в училище

Всеки ученик, записан в курса, получава безплатен достъп до летен практикум за самоподготовка през лятната ваканция. Той осигурява поддържане на нивото, и плавен преход между учебните години, води до летящ старт и е основа за постигане на високи резултати.