Курс по състезателна математика за

4 КЛАС

Курсът по математика за 4 клас с подготовка за кандидатстване в математически гимназии (СМГ, НПМГ, Питагор и др.) и паралелки е целенасочено изграден и се провежда във формат, близък до тренировъчна програма. Програмата е структурирана с фокус върху постигане на върхова форма във всяко едно от ключовите състезания и включва бонус пролетна интензивна школа.

Програмите за подготовка във 2-ри, 3-ти и 4-ти клас са свързани и задължително покриват и знанията и уменията по математика, заложени в училищната програма за съответния клас. Разпределението на темите в нашата програма изпреварва това в училищната програма, а целта е своевременна подготовка, която да гарантира усвояване и разбиране на материята, както и неколкократна проверка на нивото на усвоеност на материята от ученика.

Всеки ученик, записан в курса, получава безплатен достъп до летен практикум за самоподготовка през лятната ваканция. Практикумът е ключов елемент в подготовката. Той осигурява поддържане на нивото, и плавен преход между учебните години, води до летящ старт и е основа за постигане на високи резултати.