Летни курсове по математика и БЕЛ

Таксата за обучение по математика е 465лв. и се заплаща по банков път в рамките на седмица след успешен прием в обучението.

Таксата за комбинирано обучение по БЕЛ и математика е 930лв. и се заплаща на две равни вноски: първата – седмица след успешен прием в обучението; и втората – в рамките на седмица преди началото на обучението.