Курс по математика за подготовка за НВО

7 КЛАС

Курсът по математика за 7 клас е структурирана тренировъчна програма,  наситена с междинни и тематични тестове, чиято задача е да подготви седмокласниците за успешно (над 90 точки) представяне на НВО след 7 клас.

Разпределението на темите в нашата програма изпреварва това в училищната програма, а целта е своевременна подготовка, която да гарантира усвояване и разбиране на материята, както и неколкократна проверка на нивото на усвоеност на материята от ученика.

Всеки ученик, записан в курса, получава безплатен достъп до летен практикум за самоподготовка през лятната ваканция. Практикумът е ключов елемент в подготовката. Той осигурява поддържане на нивото, и плавен преход между учебните години, води до летящ старт и е основа за постигане на високи резултати.